Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 31.3% 26.9% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek 30.4% 25.9% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 89.6% 80.6% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 50.4% 28.3% 0.9% 5.2% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 54.8% 26.5% 0.9% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://agamsterdam.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@gitlab.com:agamsterdam/labour-rights-from-scratch-json-v4.git
Repository branch master
Last remote commit Dutch text in markdown 768ac15
viperey authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations http://167.71.69.177/git/aga/labour-rights/
Filemask*.json
Monolingual base language fileen.json
Number of strings 1955
Number of words 70193
Number of characters 404107
Number of languages 17
Number of source strings 115
Number of source words 4129
Number of source characters 23771
When User Action Detail Object
3 weeks ago admin Rebased repository aga/labour-rights
3 weeks ago None Pushed changes aga/labour-rights
3 weeks ago admin Rebased repository aga/labour-rights
3 weeks ago None Pushed changes aga/labour-rights
3 weeks ago None Rebased repository aga/labour-rights
3 weeks ago admin Committed changes aga/labour-rights - Dutch
3 weeks ago admin Translation changed aga/labour-rights - Dutch
Er kan ook een breder onderzoek worden gedaan gedaan, een zgn. Antecedentenonderzoek. Dit is veel groter en kan ook familie omvatten. Het wordt door commerciele onderzoekers gedaan.
3 weeks ago admin Translation changed aga/labour-rights - Dutch
Maar er geldt nog een andere en belangrijke bepaling: Wanneer een werknemer drie maanden achtereen gemiddeld meer uren werkt dan contractueel is vastgelegd, wordt het contract stilzwijgend en automatisch gewijzigd naar dat nieuwe gemiddelde aantal uren.!
3 weeks ago admin Translation changed aga/labour-rights - Dutch
Als je wordt ingehuurd en geen papieren hebt, is de werkgever degene die de wet overtreedt en een boete kan krijgen. Als jouw werknemersrechten zijn geschonden terwijl je geen papieren hebt, is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten om je niet betaalde salaris op te eisen. In de praktijk kan dit lastig blijken, omdat werkgevers dreigen met ontslag, en er een risico op deportatie kan zijn. Het is daarom aan te raden om hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Als er omstandigheden zijn die uitbuiting doen vermoeden is het ook aan te raden om dit met een advocaat te bespreken of een organisatie gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting.
3 weeks ago admin Translation changed aga/labour-rights - Dutch
In principe is een mondelinge arbeidsovereenkomst even rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. Maar het is natuurlijk moeilijk te bewijzen wat er is afgesproken is zonder schriftelijk bewijs. Vraag dus altijd naar een kopie van de overeenkomst op papier of per e-mail of chatbericht!
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year